card
ОрDebrah's

B19004

Орны эмжээ: 229*200*97 

Матрассны хэмжээ:180*200