card
ОрDebrah's

B17063

Орны хэмжээ: 230*283*110

Матрассны хэмжээ: 180*200