card

SHOWROOMS

Kano

Даваа-Ням : 10:30-19:00

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Мишээл тавилгын их дэлгүүр, E26 тасаг 1-р давхар

Утас: 7000-0400, 9020-6508

Cultivast

Даваа-Ням : 10:30-19:00

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Мишээл тавилгын их дэлгүүр, E26 тасаг 2-р давхар

Утас: 9020-6508

Tomy niki

Даваа-Ням : 10:30-19:00

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Мишээл тавилгын их дэлгүүр, E6 тасаг 

Утас: 7000-0400, 9077-6093

B&M

Даваа-Ням : 10:30-19:00

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Мишээл тавилгын их дэлгүүр, E26 тасаг 1-р давхар

Утас: 7000-0400, 9020-6508

Ivke

Даваа-Ням : 10:30-19:00

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Мишээл тавилгын их дэлгүүр, F23 тасаг

Утас: 7000-0400, 9085-7444

Jasper home

Даваа-Ням : 10:30-19:00

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Мишээл тавилгын их дэлгүүр, Мишээл 3 төв

Утас: 7000-0400, 96886091

Debrah's

Даваа-Ням : 10:30-19:00

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Polaris их дэлгүүрийн 3 давхарт

Утас: 7000-0400

Natuzzi

Даваа-Ням : 10:30-19:00

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Polaris их дэлгүүрийн 3 давхарт

Утас: 7000-0400

Magniflex

Даваа-Ням : 10:30-19:00

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Polaris их дэлгүүрийн 3 давхарт

Утас: 7000-0400

 

Cavalli

Даваа-Ням : 10:30-19:00

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Polaris их дэлгүүрийн 3 давхарт

Утас: 7000-0400

Bottega

Даваа-Ням : 10:30-19:00

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Polaris их дэлгүүрийн 3 давхарт

Утас: 7000-0400

Caracole

Даваа-Ням : 10:30-19:00

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Polaris их дэлгүүрийн 3 давхарт

Утас: 7000-0400

Stella

Даваа-Ням : 10:30-19:00

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Polaris их дэлгүүрийн 3 давхарт

Утас: 7000-0400

Kupa

Даваа-Ням : 10:30-19:00

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Мишээл тавилгийн их дэлгүүр E6 тасаг

Утас: 9077-6093