card
Kano

S050

Хэмжээ: 620*580*720

Өнгө: Цэнхэр, улаан, ногоон