card
Kano

FMG53

Хэмжээ: 2800*1400*750

Дагалдах хэрэгсэл : Хаалт, Тумбо