card
Caracole

CLA-417-201

ХООЛНЫ ШИРЭЭ

Урт-243.84

Өргөн- 116.84

Өндөр-74.93