card
Caracole

CLA-418-409

СЭТГҮҮЛИЙН ШИРЭЭ

Диаметр-96.52

Өргөн-45.72