card
Caracole

CLA-418-4010

СЭТГҮҮЛИЙН ШИРЭЭ

Диаметр 40.64

Өргөн-40.64