card
Caracole

CLA-419-407

СЭТГҮҮЛИЙН ШИРЭЭ
Диаметре-
121.92
Өндөр-43.18