card
Caracole

CLA-418-406

СЭТГҮҮЛИЙН ШИРЭЭ

Диаметр-121.92  

Өндөр-48.26