card
Caracole

CLA-418-413

СЭТГҮҮЛИЙН ШИРЭЭ

Диаметр-68.58

Өндөр-60.9