card

GINDA TABLE

Хэмжээ

Урт: 220

Өргөн: 103

Өндөр: 76