card
Yol

GINDA TABLE

Хэмжээ

Урт: 225

Өргөн: 95

Өндөр: 75