card
Хажуугын шүүгээCultivast

Naiads sideboard

Модны нягтаршилын хэмжээ 0.76г / см3 ба түүнээс дээш бол зандан мод гэж нэрлэгддэг, хушга нь ийм модтой дүйцэхүйц байдаг