card
Хүүхдийн өрөө

A1

Ор, шкаф, номын тавиур, компьютерийн ширээ