card
Сэтгүүлийн ширээ

J302-16

Хэмжээ: 600*468*550