card
Сэтгүүлийн ширээ

J305-15

Хэмжээ: 1200*710*420