card
Ширээ

gm10-9021s

Хэмжээ: 120*75

Өнгө: 2 төрөл /цагаан, бор/