card

gm10-q1821as

Хэмжээ: 62*200*40

Өнгө: 2 төрөл /цагаан, бор/