card

GM8-O1507

Хэмжээ: 87*38*180

Өнгө: 2 төрөл /бор, цагаан/