KANO БРЭНДИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ | HUAWEI ТӨВ ОФФИС

Huawei нь 1987 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд МХХТ (мэдээлэл, харилцаа холбоо) дэд бүтэц, ухаалаг терминал нийлүүлдэг дэлхийд тэргүүлэгч компани юм. Huawei одоогоор 195,000 орчим ажилтантай.
170 гаруй улс орон, бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд дэлхийн 3 тэрбум гаруй хүн амд үйлчилдэг.